Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Branscher

Socionomyrket: En oväntad resurs för entreprenörer

Socionomer, med sin djupa förståelse för sociala processer, innehar speciella kompetenser som kan förhöja och förstärka entreprenörsföretag. I denna artikel undersöker vi hur socionomer effektivt kan agera som rådgivare i affärsvärlden, bidra positivt till utvecklingen av företagskultur och stödja en…

IT-uppdrag i Göteborg? förhandla fram drömuppdraget

För många IT-entreprenörer saknas det inte uppdrag. Däremot kan det vara svårare att hitta drömuppdraget. Det där uppdraget som tickar alla boxar och som gör måndagsmorgonen spännande. Fördelen är att det finns företag som specialiserat sig på att knyta samma…

Vägmarkeringar, en viktigt bransch för framtiden

Automatiserade fordon låter lite som science fiction men blir alltmer verklighet. I Sverige har det pågått en viss testverksamhet sedan år 2018. För att det ska fungera säkert krävs det tydliga vägmarkeringar och linjer som fordonet kan läsa av automatiskt.…

En växande marknad inom nikotin

Vapes är apparater som gör det möjligt för användare att inhalera nikotin utan den skadliga röken från traditionella cigaretter. Även om de bara har funnits i några år har vapes blivit alltmer populära, särskilt bland unga människor. Det finns många…

Hur ser framtiden för bankaktier ut?

Att storbankerna gör storvinster är inte riktigt en rättvisande bild av verkligheten, visst tjänar de pengar men de har också stora organisationer så räknat i procent är avkastningen inte speciellt hög jämfört med andra större bolag på marknaden. Bankerna har…

Branscher som går bra 2022

Det är tufft på arbetsmarknaden just nu och det beror till stor del på den rådande coronapandemin som drabbat både Sverige och övriga världen hårt. Men även om vissa branscher har drabbats extra hårt, finns det även de som har…