Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Därför är det svårt att lansera produkter med CBD

Intresset för CBD har varit stort i många år och det finns många olika produkter. Från oljor och hudvårdsprodukter till kakor med CBD. Samtidigt är det svårt att lansera produkter med CBD i Sverige.

Debatten kring CBD blossade upp i samband med att grundare av Kry ville sälja produkter med CBD-olja. Mantle som bolaget heter grundades av bland annat Josefin Landgård som är en av Krys grundare. Bolaget fick uppbackning från flera olika investerare.

Vad är CBD egentligen?

Cannabidiol förkortas CBD och utvinns ur hampa som är en variant av cannabisplantan sativa. Det finns olika sorters cannabisplantor exempelvis indica vs sativa men för CBD används hampaplantan. Produkter med CBD ska inte ge det rus som förknippas med cannabisprodukter som innehåller THC.

Det är olagligt med produkter som innehåller THC i Sverige som cannabisplantor ofta förknippas med. I Sverige regleras bland annat CBD av Läkemedelsverket vilket gör det svårt att lansera produkter med CBD i Sverige.

Lagligt att inneha men svårare att sälja

Det är lagligt att köpa och inneha CBD-produkter i Sverige som inte innehåller THC. Däremot är det svårare att sälja i och med att Läkemedelsverket förbjudit viss försäljning när det klassas som läkemedel. Förvaltningsdomstolen avslog även Mantles överklagan till viss del utifrån hur produkten marknadsförts av företaget.

Samtidigt går det att köpa produkter med CBD på nätet, ofta från företag som inte är baserade i Sverige. Det går även att köpa hudvårdsprodukter med hampa på apotek. Hur framtiden för CBD-produkter kommer utveckla sig på svenska marknaden återstår därför att se.