Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Finansiering

Nya lagar och regler för snabblån

Regeringen strävar efter att minska antalet snabblåneföretag i syfte att förhindra att fler människor tar lån de inte har råd med. I en promemoria som skickas på remiss föreslås att bolagen antingen måste ansöka om tillstånd för att bedriva bank-…