Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nya lagar och regler för snabblån

Regeringen strävar efter att minska antalet snabblåneföretag i syfte att förhindra att fler människor tar lån de inte har råd med. I en promemoria som skickas på remiss föreslås att bolagen antingen måste ansöka om tillstånd för att bedriva bank- eller finansieringsverksamhet, eller avsluta sin verksamhet.

Enligt SvD betonar finansmarknadsminister Niklas Wykman att konsumtionsskulderna ökar och att många hamnar i allvarliga problem på grund av de höga räntorna på snabblån. Han framhåller också att bolagen ofta använder aggressiv och påträngande marknadsföring, vilket leder till att människor fastnar i skuldfällor.

Finansdepartementets data visar att 30 procent av de som tar lån hos snabblåneföretag får betalningspåminnelser och att 3 procent av lånen går till Kronofogden, jämfört med 0,1 till 0,2 procent för storbankerna.


Statistik från departementet visar att snabblåneföretagen i 90 procent av fallen inte gör en kvar-att-leva-på kalkyl för lån under 5 000 kronor. Niklas Wykman menar att förslaget kommer att göra det svårare för människor att ta lån som de inte borde ta.

Påverkar cirka 70 bolag


Förslaget beräknas påverka cirka sjuttio bolag, och Wykman förväntar sig att några av dem kommer att ansöka om banktillstånd. Om de inte gör det, måste de upphöra med sin verksamhet eftersom den anses för riskabel för konsumenterna. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2025 vilket är om cirka ett år från att den här artikeln skrevs.

Källa: https://xn--lnero-mra.se/wiki/snabblan-regler-2025/ och

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2024/05/starkt-konsumentskydd-pa-kreditmarknaden