Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tips på tillbehör till bilen inför tjänsteresor

Som entreprenör kan det vara nödvändigt med företagsbil. Det gör det lättare att besöka kunder och transportera utrustning. Här kan du läsa några tips om tillbehör som gör bilresorna lite smidigare och säkrare.

Bilkamera eller dashcam

Det finns flera varianter av bilkameror som bland annat filmar bilfärden. Om något händer, som en olycka går det lättare att se vad som egentligen hände. Andra fördelar är att det finns varianter som loggar hela resan vilket gör det lättare att fylla i körjournalen korrekt. Tänk på att det är viktigt att investera i en bra bilkamera som har alla funktioner du önskar. Det kan vara att kunna koppla ihop med en smartphone eller som ger stöd när du ska backa.

Sätt upp nät i bagageutrymmet

Ska du transportera utrustning till företaget som är lite känsligt och lätt kan gå sönder kan sätta upp nät. Det finns olika nät som ger godset stöd och håller det på plats. Fördelen är att nätet kan användas när du behöver det annars kan du låta det ligga hemma.

Glöm inte säkerhetskitet

Att alltid ha med sig varningstriangel, reflexväst och gärna startkablar är en extra trygghet. Varningstriangel ska enligt Vägverket alltid sättas ut om högsta tillåtna hastighet överstiger 50 km/h. Vintertid är det även bra att ha en extra isskrapa och vid snö en liten snöskyffel. En ficklampa är även bra att ha i säkerhetskitet, framför allt årets mörkare månader.

Bluetooth för säkrare samtal

Modernare bilar har nästan alltid inbyggd bluetooth men om det saknas är det värt att investera i en portabel bluetooth. Du får inte hålla mobiltelefonen i handen samtidigt som du kör. Med portabel bluetooth kan du ta emot samtal på ett säkert sätt och i enlighet med svensk lagstiftning.