Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Digital bokföring underlättar för mindre företag

Mindre företag som arbetar med redovisning manuellt kan spara mycket tid genom att gå över till digital bokföring. Förutom att det sparar mycket tid varje månad finns det många fler fördelar. Det är inte speciellt svårt eller komplicerat att gå över till digital bokföring.

Digital redovisning minerar riskerna för att kvitton och dokument försvinner. Som företagare går det även att bli mer rörlig. Du kan komma åt och sköta bokföringen vart du än befinner dig så länge du har uppkoppling.

Lägre kostnader för hjälp med redovisning med digital bokföring

Eftersom du inte är beroende av att redovisningsbyrån finns på samma ort går det att få ned priset. En digital redovisningsbyrå som Bokoredo sköter allt från löpande bokföring till bokslut. När du går över till digital bokföring går det att välja redovisningsbyrå friare, läs mer här. Eftersom det finns enkla digitala lösningar krävs inte några avancerade tekniska kunskaper.

När du får digital hjälp får du även stöd i frågor kring moms och skatter vilket lönar sig för många mindre företag. Det går även snabbt att få rapporter som innefattar ekonomiskt resultat snabbare vilket ger bättre och snabbare insikt i hur det går för företaget. Det gör det lättare för mindre företag att växa.

Enklare digitalt men en del underlag i pappersformat ska sparas

Fördelen med att gå över till digital bokföring är även att det går mycket smidigare med rapportering till Skatteverket. Det finns många krav på en korrekt bokföring enligt lag och Skatteverket har tydliga riktlinjer. Mycket kan förenklas digitalt och framför allt med hjälp av en kunnig redovisningsbyrå.

Digitalt är det lättare att spara information och underlag som kan krävas in av Skatteverket. Tänk på att även om du går över till digital bokföring finns det underlag som måste sparas i original. Det gäller exempelvis kvitton och fakturor du får i pappersformat. Det finns förslag om översyn bokföringslagen för att förenkla för mindre företag. Men än så länge måste du spara det du får i pappersformat i original.