Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jakob

Jakob

Socionomyrket: En oväntad resurs för entreprenörer

Socionomer, med sin djupa förståelse för sociala processer, innehar speciella kompetenser som kan förhöja och förstärka entreprenörsföretag. I denna artikel undersöker vi hur socionomer effektivt kan agera som rådgivare i affärsvärlden, bidra positivt till utvecklingen av företagskultur och stödja en…

5 kända entreprenörer att inspireras av

Att vara entreprenör innebär ofta att navigera genom okända vatten och ta risker för att förverkliga sina drömmar. Lyckligtvis finns det entreprenörer som har gått före oss, vars framgångar och misslyckanden kan fungera som kraftfulla läromedel och inspirationskällor. I detta…

Social entreprenör: Vad innebär det?

Socialt entreprenörskap är ett begrepp som blivit allt mer populärt under det senaste decenniet. Men vad innebär det egentligen att vara en social entreprenör? Låt oss dyka in i ämnet. Definitionen av en social entreprenör En social entreprenör är en…