Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Vägmarkeringar, en viktigt bransch för framtiden

Automatiserade fordon låter lite som science fiction men blir alltmer verklighet. I Sverige har det pågått en viss testverksamhet sedan år 2018. För att det ska fungera säkert krävs det tydliga vägmarkeringar och linjer som fordonet kan läsa av automatiskt. Det finns trots allt inte en människa som kan göra en säkerhetsbedömning.

När det kommer vägarbeten kan det krävas fler linjemålare från Stockholm då många infrastruktursatsningar sker i området. Ska automatiserade fordon framföras där det är intensiv persontrafik ställs höga säkerhetskrav.

Krav på att utreda den statliga väginfrastrukturen

Regering gav bland annat Trafikverket år 2021 ett uppdrag att det ska redovisas hur mycket av den statliga väginfrastrukturen som lever upp till möjligheten att framföra mer automatiserade fordon. Transportsektorn som helhet står inför många förändringar, även om helt autonoma fordon kanske är en bit bort så kommer strävan efter att automatisera så mycket som möjligt blir allt större.

Det finns en hel del vägar i Sverige som saknar tydliga vägmarkeringar, det kan röra sig om väglinjer till skyltar som täcks av vegetation. Ett problem är även att det finns många vägmarkeringar som inte syns tydligt om det är mörkt och vägarna är våta.

Skulle mer autonoma fordon bli aktuellt behöver stora åtgärder genomföras. Det i sin tur kommer leda till att företag verksamma inom vägmarkeringsbranschen kommer få mer uppdrag. Både i offentlig och privat regi.

Självkörande fordon en verklighet i USA

Det finns många olika pilotprojekt på gång i bland annat USA. Ett testprojekt är att prova självkörande postbilar mellan Phoenix och Dallas. Även Wal-Mart har projekt som går ut på att leverera varor till kundens dörr med hjälp av autonoma fordon.

Samtidigt blir det lite av en utmaning. En video uppmärksammades när en självkörande bil blev stannad av polisen. Polisen blev minst sagt konfunderade över att det saknades förare och än mer förvånade när bilen helt enkelt körde ifrån dem.

Det innebär att det kommer inte bara vara viktigt med en väginfrastruktur. Samhället kommer behöva förbereda sig på att möta autonoma fordon. Från att lära sig hantera nya utmaningar när det inte finns en förare som kan bedöma risken till polisen som inte kan bötfälla en förare.