Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Vad kostar det att starta företag?

Att starta enskild firma behöver inte kosta någonting. Det går att registrera sin enskilda firma via exempelvis verksamt.se och ansöka om F- och FA-skatt hos Skatteverket helt kostnadsfritt. Har du bestämt ett företagsnamn och vill skydda det kostar det runt 1 200 kronor att registrera det hos Bolagsverket.

Vill du istället starta ett aktiebolag är det lite mer komplicerat. Du behöver ha minst 25 000 kronor i aktiekapital om du vill starta privat aktiebolag. För publika aktiebolag är summan 500 000 kronor. Att starta aktiebolag är mer komplicerat än enskild firma och det kan vara smidigare att ta professionell hjälp för att komma igång.

Varför välja aktiebolag som företagsform?

Aktiebolag kräver ett startkapital, administrationen och bokföringen är mer krävande än att välja enskild firma. Samtidigt finns det många fördelar med att välja aktiebolag beroende på bransch och risker.

  • Väljer du ett aktiebolag är bolaget sin egen juridiska person och sitt eget skattesubjekt. Startar du enskild firma är din privatekonomi och företagets mer eller mindre samma sak. Det innebär att du blir personligt ansvarig för företagets eventuella skulder.
  • Aktiebolag har skattemässiga fördelar i och med att det går att ta utdelning som beskattas lägre än om inkomst av tjänst via enskild firma. Ett aktiebolag kan även äga aktier och inneha aktiefonder.
  • Vill du anställa kan det vara ekonomiskt fördelaktigt med aktiebolag. Du kan bland annat erbjuda dig själv och anställda löneförmåner som är skattefria. Det är även lättare med avdrag och investeringar i ett aktiebolag.

Vilka fördelar har enskild firma?

Du behöver inte ha något startkapital och det går snabbt att starta enskild firma. Bokföringen och administrationen är enklare än om du bedriver ett aktiebolag. Det finns även andra fördelar:

  • Vill du testa att börja arbeta som egen företagare och inte räknar med någon större omsättning kan enskild firma vara att föredra.
  • När du har enskild firma kan du använda dig av en periodiseringsfond. Det innebär att du inte betalar ränta på det du avsätter i periodiseringsfonden.
  • Planerar du att vara föräldraledig kan enskild firma vara att föredra då föräldrapenningen baserar sig på en schablonlön inom din bransch.

Finansiera eget företag

Att starta enskild firma kostar ingenting utom att registrera företagsnamnet hos Bolagsverket, vilket inte är obligatoriskt. Däremot kan det krävas inköp av material, verktyg och arbetsredskap.
Det kan vara svårt att finansiera inköpen och många banker är restriktiva till att låna ut pengar till nystartade företag. Banker kan även vara mer restriktiva att låna ut pengar till etablerade enskilda firmor än till etablerade aktiebolag.

Kreditgivare och banker har ofta bättre villkor för aktiebolag än för enskilda firmor. Därför kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att välja aktiebolag redan från start.