Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Branscher som går bra 2022

Det är tufft på arbetsmarknaden just nu och det beror till stor del på den rådande coronapandemin som drabbat både Sverige och övriga världen hårt. Men även om vissa branscher har drabbats extra hårt, finns det även de som har gynnats av pandemin. Läs mer här nedan för att få veta vilka branscher som har goda framtidsutsikter under 2022.

Dessa branscher går som tåget

Mycket går att säga om coronapandemin och om hur den har drabbat samhället, men en sak är säker: den var inte bara negativ. Många branscher som var beroende av fysiska kunder drabbades hårt av pandemin, men de som hade onlineverksamheter och/eller en förmåga att anpassa sig utan att gå med förlust blomstrade. För dig som söker arbete, är en investerare eller är en entreprenör som vill veta vilka branscher som kommer gå bra 2022, kommer här förslag på branscher att satsa på.

Nätbutiker

Nätbutiker har varit på stadig uppgång och konkurrerat ut fysiska butiker under det senaste årtiondet. Spiken i kistan för många fysiska butiker blev coronapandemin samtidigt som nätbutikerna fick mer vatten på sin kvarn då allt fler valde att göra sina inköp på nätet samt i större utsträckning. Med andra ord är nätbutiksbranschen en bransch som lär gå bra 2022 då folk handlar på nätet som aldrig förr och är nu vana vid det. Näthandelns framgångar lär därför inte avta även om pandemin gör det.

Frakt och logistik

I likhet med nätbutikernas stora framgångar genom pandemin, fick sig även frakt- och logistikbranschen en skjuts framåt. Nätbutikerna är trots allt beroende av välfungerande frakt- och logistiklösningar för att kunderna ska kunna få hem sina varor. De befintliga frakt- och logistikföretagen är och har inte alltid varit tillräckliga för att kunna uppfylla de behoven som funnits och som ännu finns. Traditionella företag som PostNord, Schenker och DHL har därför fått konkurrens på senare år av mindre etablerade fraktbolag.

Paket och kartonger

Ett tredje exempel på en bransch som lär gå bra 2022, och som går hand i hand med de ovanstående exemplen, är paketeringsbranschen. Den främsta anledningen till det är tack vare nätbutikernas framgång som kräver både bra paketeringslösningar och välfungerande logistik för att kunna fungera. Allt som köps och säljs på nätet måste kunna paketeras på ett lämpligt sätt för att sedan kunna fraktas iväg, vilket skapar behov för olika paketeringslösningar. Kartonger och emballage behövs oavsett om det är nya eller begagnade varor som säljs över nätet och paketeringsbranschen har därför goda framtidsutsikter under 2022.