Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Egenföretagare som arbetar hemifrån – gäller hemförsäkringen?

Det är inte ovanligt att egenföretagare arbetar hemifrån. Det kan vara att bedriva företag med hemmet som bas eller bara ha ett kontor i hemmet där arbetet utförs då och då. Det som är lätt att missa är att hemförsäkringen sällan täcker det som anses tillhöra företaget.

Därför är det bra att se över sin hemförsäkring och se vad den täcker. Behöver du en ny hemförsäkring finns hemförsäkring bäst i test där det är lättare att få en överblick över bra försäkringar. Bedriver du del av ditt företagande hemma är det extra bra att granska alla villkor. Tänk även på att skaffa en separat företagsförsäkring.

Därför ska du även ha en företagsförsäkring

Det är mycket ovanligt att en hemförsäkring täcker något som rör näringsverksamheten. Det innebär att allt som tillhör företag kan vara oförsäkrat om du inte har en företagsförsäkring. Till exempel om du har en dator som du köpt genom företaget får du inte någon ersättning på hemförsäkringen om något händer.

Förvarar du inventarier, material, verktyg eller andra saker som tillhör företaget i bostaden ska du alltid ha en företagsförsäkring. I händelse av inbrott, brand eller annan incident kan det bli svårt att få hjälp att täcka kostnaderna.

De flesta försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar erbjuder även olika företagsförsäkringar. Det gör att du kan komplettera och även samla företagets försäkringar hos ett försäkringsbolag. Som företagare behöver du både ansvarsförsäkring och egendomsförsäkring.

Egendomsförsäkringen i företagsförsäkringen kan vara förknippad med vissa villkor även när du arbetar från bostaden. Det kan finns specifika krav på brandsläckare och att låsen ska vara godkända.