Dags för skatterevision? Så här förbereder du dig

Driver du företag kan det hända att du får ett beslut från Skatteverket om att de kommer utföra skatterevision. Det innebär att Skatteverket kommer granska uppgifter om företaget och utreda om allt sköts enligt lagar och regler.

Att arbeta metodiskt och samarbeta med Skatteverket underlättar under hela revisionen. Det kan upplevas stressande att genomgå en skatterevision men det bästa är att agera lugnt och metodiskt. Så här förbereder du dig och företaget för att processen ska gå smidigt till.

1. Kontakta en expert på beskattningsrätt och skatterevision

För att processen ska gå smidigt är det bra att vända sig till en expert inom beskattningsrätt. Du kan skaffa dig en bra jurist i Sundsvall som kan både skatterätt och hjälper till vid skatterevision. Det är bäst att göra det så fort du får beskedet om revision.

Även om du vet att allt är i sin ordning är det lättare att förbereda det underlag som Skatteverket efterfrågar. Juristen kan även sköta all kommunikation med Skatteverket för att undvika missförstånd.

2. En utvald person i företag som samarbetar med jurist och Skatteverket

Förmodligen kommer både din jurist och Skatteverket att vilja granska en del dokument och handlingar. Processen blir smidigare om företaget utser en person som tar hand om kommunikationen. Det är bra att personen har både befogenheter och kunskap om företaget. Genom att utse en person minskar risken för att flera utför samma arbete eller lämnar ut fel uppgifter.

3. Skriftlig dokumentation i alla steg

När Skatteverket valt ut att granska ett visst företag kan det hända att de kommer på besök för ett fysiskt möte. Framför allt kan kontroller på plats ske om företaget har krav på kassaregister eller personligare. Det bästa är att begära in alla frågor skriftligen och samtidigt besvara skriftligt.

Det kan din utvalda jurist bistå med för att svaren ska bli korrekt formulerade. Om allt finns i skrift underlättar det om det skulle bli ytterligare granskning eller ärendet skulle gå till domstol.