Att vara barnmorska och entreprenör

Det går inte att komma ifrån att barnmorskors arbete är mycket speciellt. Rollen är varierande och det är en speciell glädje som genomsyrar yrket. Det är även en profession och precis som alla yrken finns det möjligheter att bli entreprenör.

Ett sätt att bli entreprenör är att hyra ut sig. För barnmorskor får oftast högre lön när de konsultar och en större frihet att välja arbetsplats. Det ger även fler utvecklingsmöjligheter i form av exempelvis kunna bestämma friare över vidareutbildning.

Varför bli konsult som barnmorska?

Många barnmorskor upplever att arbetsmiljön är ett problem. Andra viktiga faktorer är utvecklingsmöjligheter och bristande arbetstillfredsställelse enligt studier. Genom att bli konsult finns det större möjligheter att ta kontroll över sitt arbete och sina villkor.

Det finns även större möjlighet att höja sin lön genom att arbeta som konsult. Ofta ligger går det att höja lönen en bra bit över medelvärdet. Framför allt om du är villig att gå in som konsult under sommarmånaderna. Sommarmånaderna är det ofta svårt för regionerna att bemanna vilket gör att efterfrågan är stor på konsulter.

Hur går det till att hyra ut sig själv som barnmorska?

Många som väljer att hyra ut sig själva går genom ett bemanningsföretag men det går även att starta eget. Fördelen med att börja inom ett bemanningsföretag är att du får stöd och kontakter. Ett krav är att du är legitimerad barnmorska och har en utbildning som är godkänd i Sverige.

Att starta eget har många fördelar och det går att samarbeta med olika konsultbolag för att hitta de mest attraktiva uppdragen. Det är framför allt ett alternativ som kan bli riktigt lönsamt om du har många års yrkeserfarenhet som barnmorska.